2. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Διασπάστε την καμπύλη σε δύο κορυφές της.

Απάντηση: Από την καρτέλα Modify, της Command Panel, ενεργοποιούμε το εικονίδιο Vertex. Με ενεργό το εργαλείο Select and Move και με πατημένο το πλήκτρο Ctrl του πληκτρολογίου, επιλέγουμε τις επιθυμητές κορυφές. Μεταφερόμαστε στην ομάδα εντολών Geometry και πατάμε στην εντολή Break. Επιλέγουμε τις κορυφές και τις μετακινούμε ώστε να παρατηρήσουμε την διάσπαση.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα