2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Σχεδιάστε στο Left Viewport ένα αστέρι με 9 κορυφές. Η πρώτη ακτίνα του αστεριού να είναι 50 και η δεύτερη να είναι 20. Εφαρμόστε παραμόρφωση στο αντικείμενο, περιστρέφοντας τις εσωτερικές του κορυφές κατά 20. Τέλος στρογγυλέψτε τις κορυφές εισάγοντας τις τιμές 10 και 5, στα πεδία Fillet Radius 1 και Fillet Radius 2αντίστοιχα.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα