1. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο. Εισάγετε την εικόνα που θα βρείτε στον φάκελο ασκήσεων του κεφαλαίου, ως φόντο για το Perspective Viewport.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα