1. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Ανοίξτε ένα νέο αρχείο και σχεδιάστε στο Top Viewport μια γραμμή. Αλλάξτε τη θέση των κορυφών του αντικειμένου όπως εσείς επιθυμείτε.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα