1. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Ανοίξτε ένα νέο αρχείο και δημιουργήστε τρεις κύκλους στο Top Viewport.

Απάντηση: Μεταφερόμαστε στο μενού File και επιλέγουμε την εντολή New. Από την Command Panel/Create/Shapes/Splines, επιλέγουμε την εντολή Circle και σχεδιάζουμε τρεις κύκλους στο Top Viewport.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα