4. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Σε ένα νέο αρχείο δημιουργήστε ένα ορθογώνιο με Length 100, Width 70 και Corner Radius 10. Εφαρμόστε το τροποποιητή Bevel στο ορθογώνιο, και δώστε τις ακόλουθες παραμέτρους: Start Outline 5, Level 1: Height 10 και Outline 14, Level 2: Height 25 και Outline 14, Level 3: Height 14 και Outline 0. Ορίστε στο πεδίο Surface Curved Sides και Segments 10. Το πάνω μέρος του αντικειμένου να είναι ανοιχτό.

Απάντηση: Ανοίγουμε το νέο αρχείο. Δημιουργούμε το ορθογώνιο με τον τρόπο που ήδη γνωρίζουμε. Από το μενού επιλέγουμε Customize/Customize User Interface/Toolbars/New.  Πληκτρολογούμε το επιθυμητό όνομα για την εργαλειοθήκη και πατάμε στο OK. Εντοπίζουμε τον τροποποιητή Bevel και με drag’n’drop τον τοποθετούμε στην εργαλειοθήκη μας. Με επιλεγμένο το ορθογώνιο κάνουμε αριστερό κλικ στο τροποποιητή Bevel στην εργαλειοθήκη μας. Δίνουμε τις επιθυμητές παραμέτρους για το τροποποιητή Bevel.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα