1. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Εκκινήστε την εφαρμογή του Grasshopper. Διαχωρίστε την οθόνη σας σε δύο τμήματα και τοποθετήστε στο αριστερό τμήμα την εφαρμογή του Rhino και στο δεξί τμήμα την εφαρμογή του Grasshopper.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα