3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Δημιουργήστε ένα νέο Project με ένα όνομα της επιλογής σας, δώστε του χώρο αποθήκευσης τον προεπιλεγμένο και προσθέστε βιβλιοθήκες εφόσον υπάρχουν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα