1. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Ανοίξτε το αρχείο “TableChairs.rvt”. Στη συνέχεια κλείστε το αρχείο.

Απάντηση: Πατήστε στο μενού File πάνω αριστερά του προγράμματος και επιλέξτε Open ή πατήστε το Open από την ομάδα Projects στην οθόνη έναρξης. Από το παράθυρο αναζήτησης του αρχείου εντοπίστε και επιλέξτε το αρχείο TableChairs και πατήστε Open. Για να κλείσετε το αρχείο πατήστε πάλι στο μενού File και επιλέξτε Close.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα