2. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Ανοίξτε πάλι το αρχείο “TableChairs.rvt” από τα πρόσφατα αρχεία του Revit.

Απάντηση: Πατήστε πάνω στο εικονίδιο προεπισκόπησης του αρχείου “TableChairs.rvt”, που φαίνεται στην οθόνη έναρξης.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα