3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Συνδέστε το φάκελο ασκήσεων του μαθήματος στο Revit, ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε σύντομα τα αρχεία που υπάρχουν αποθηκευμένα μέσα σε αυτόν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα