2. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Ανοίξτε το αρχείο “ModifyTools-1_i.rvt” και κάντε ανάπτυξη των πεδίων Floor Plans (κατόψεις) και Elevations (Όψεις) από την παλέτα Project Browser.

Απάντηση: Πατήστε στο μενού File πάνω αριστερά του προγράμματος και επιλέξτε Open ή πατήστε το Open από την ομάδα Projects στην οθόνη έναρξης. Από το παράθυρο αναζήτησης του αρχείου εντοπίστε και επιλέξτε το αρχείο ModifyTools-1_i.rvt και πατήστε Open. Στη συνέχεια πατήστε στο «συν» «+» για το Floor Plans και για το Elevation, ώστε να γίνει ανάπτυξη των περιεχομένων τους στην παλέτα Project Browser.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα