5. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Ενεργοποιήστε την εντολή Navigation Wheels και χρησιμοποιώντας την εντολή Zoom, πλησιάστε πιο κοντά το μοντέλο σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα