5. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Ενεργοποιήστε την εντολή Navigation Wheels και χρησιμοποιώντας την εντολή Zoom, πλησιάστε πιο κοντά το μοντέλο σας. 

Απάντηση: Με αριστερό πάτημα του ποντικιού στην εντολή Full Navigation Wheels, ενεργοποιήστε το εργαλείο Navigation Wheels. Στη συνέχεια με αριστερό πάτημα του ποντικιού στην εντολή Zoom και κρατώντας το πλήκτρο σταθερά πατημένο, σύροντας το ποντίκι σας πλησιάστε το μοντέλο.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα