1. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Ανοίξτε το αρχείο εξάσκησης του κεφαλαίου και μεταβείτε στην καρτέλα Analyze, ώστε να ενεργοποιήσετε την εντολή Location. 


Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα