2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Πληκτρολογήστε στο πεδίο Project Address τη διεύθυνσή σας και πατήστε στο Search ώστε να εμφανιστεί στο χάρτη. Έπειτα επιλέξτε έναν κοντινό μετεωρολογικό σταθμό και ολοκληρώστε την εντολή. 


Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα