3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Μεταβείτε στο παράθυρο Location Weather and Site και αλλάξτε το Define Location by σε Default City List. Στο πεδίο City επιλέξτε Athens, Greece και ολοκληρώστε την εντολή. 


Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα