1. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Ανοίξτε το αρχείο Doors.rvt. Οι πόρτες 1 και 3 είναι ίδιου τύπου. Επιλέξτε την πόρτα 1 και αλλάξτε το πλάτος της σε 1.1m. Παρατηρήστε πως θα αλλάξει και η πόρτα 3.


Λήψη
Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα