1. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Ανοίξτε το αρχείο Doors.rvt. Οι πόρτες 1 και 3 είναι ίδιου τύπου. Επιλέξτε την πόρτα 1 και αλλάξτε το πλάτος της σε 1.1m. Παρατηρήστε πως θα αλλάξει και η πόρτα 3.

Απάντηση: Πατήστε στο Open και ανοίξτε το αρχείο. Στη συνέχεια επιλέξτε την πόρτα 1 και από την παλέτα Properties στα αριστερά, πατήστε στην επιλογή Edit type. Από το παράθυρο Type Properties αλλάξτε το πεδίο width σε 1.1m και πατήστε ΟΚ.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα