1. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Ανοίξτε το αρχείο Building-10.rvt. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το αρχείο με όνομα “κεφάλαιο 6” στην επιφάνεια εργασίας και ρυθμίστε το πρόγραμμα να κρατά πέντε αρχεία backup. 


Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα