1. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Ανοίξτε το αρχείο Building-10.rvt. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το αρχείο με όνομα “κεφάλαιο 6” στην επιφάνεια εργασίας και ρυθμίστε το πρόγραμμα να κρατά πέντε αρχεία backup. 


Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα