1. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Ανοίξτε το αρχείο Building-10.rvt. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το αρχείο με όνομα “κεφάλαιο 6” στην επιφάνεια εργασίας και ρυθμίστε το πρόγραμμα να κρατά πέντε αρχεία backup. 

Απάντηση: Πατήστε το Open και ανοίξτε το αρχείο. Στη συνέχεια πατήστε Save as και από το παράθυρο που ανοίγει πατήστε Options. Στο πεδίο Maximum backups ορίστε αριθμό 5 και πατήστε ΟΚ. Τέλος πληκτρολογήστε όνομα “κεφάλαιο 6” και πατήστε Save.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα