2. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Ανοίξτε πάλι το αρχείο “tablechairs.rvt” από τα πρόσφατα αρχεία του Revit.

Απάντηση: Πατήστε πάνω στο εικονίδιο προεπισκόπησης του αρχείου “tablechairs.rvt”, που εμφανίζεται στην οθόνη έναρξης.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα