1. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Ανοίξτε ένα νέο αρχείο στο Revit. Στη συνέχεια δείξτε με το ποντίκι τα τμήματα του παραθύρου του προγράμματος: Εικονίδιο της εφαρμογής, Γραμμή τίτλου, Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κορδέλα Ribbon, παλέτα ιδιοτήτων, Navigation Bar, Γραμμή κατάστασης και Γραμμή έλεγχου προβολής.


Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα