2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Ανοίξτε το αρχείο “modifytools-1_i.rvt” και κάντε ανάπτυξη των πεδίων Floor Plans (κατόψεις) και Elevations (Όψεις) από την παλέτα Project Browser. 


Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα