2. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Ανοίξτε το αρχείο “modifytools-1_i.rvt” και κάντε ανάπτυξη των πεδίων Floor Plans (κατόψεις) και Elevations (Όψεις) από την παλέτα Project Browser. 

Απάντηση: Πατήστε το μενού File και επιλέξτε Open ή πατήστε το Open από την ομάδα Projects στην οθόνη έναρξης. Επιλέξτε το αρχείο modifytools-1_i.rvt και πατήστε Open. Στη συνέχεια πατήστε στο «σύν» «+» για το Floor Plans και για το Elevation, ώστε να γίνει ανάπτυξη των περιεχομένων τους στην παλέτα Project Browser.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα