2. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Στο ίδιο αρχείο ενεργοποιήστε τις σκιές (Shadows On).

Απάντηση: Από τη γραμμή εργαλείων View πατήστε πάνω στο εικονίδιο Shadows off, ώστε να γίνει Shadows On.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα