1. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Ανοίξτε το Revit και ανοίξτε ένα project από τα πρόσφατα αρχεία που βλέπετε στην οθόνη. 

Απάντηση: Πατήστε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Revit στην επιφάνεια εργασίας και από την οθόνη εκκίνησης ανοίξτε ένα από τα πρόσφατα αρχεία, κάνοντας κλικ επάνω του.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα