2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Τοποθετήστε μια θεμελιακή πλάκα τύπου 250mm Foundation Slab στο Level 1, σχεδιάζοντας ένα περιθώριο με το εργαλείο Line ανάμεσα στις κολώνες και τον τοίχο, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα. Επιτρέψτε να ενωθούν οι τοίχοι που βρίσκονται κάτω από την πλάκα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα