2. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Τοποθετήστε μια θεμελιακή πλάκα τύπου 250mm Foundation Slab στο Level 1, σχεδιάζοντας ένα περιθώριο με το εργαλείο Line ανάμεσα στις κολώνες και τον τοίχο, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα. Επιτρέψτε να ενωθούν οι τοίχοι που βρίσκονται κάτω από την πλάκα.

Απάντηση: Κάντε διπλό κλικ στην κάτοψη Level 1, μεταβείτε στην κορδέλα Structure, στην ομάδα Foundation και ενεργοποιήστε την εντολή Slab. Στο Type Selector, επιλέξτε τον τύπο 250mm Foundation Slab. Ενεργοποιήστε το εργαλείο Line. Σχεδιάστε ένα περιθώριο που θα περνά περιμετρικά από τις κολώνες, θα διέρχεται από το κέντρο του τοίχου και θα «γεμίζει» την πόρτα, όπως και στο παράδειγμα. Πατήστε Finish για να ολοκληρωθεί η εντολή. Στο μήνυμα που θα εμφανιστεί πατήστε ΟΚ.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα