1. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Ανοίξτε το αρχείο Μ_06.

Απάντηση: Κάντε κλικ στην εντολή Open. Εντοπίστε και ανοίξτε το αρχείο του κεφαλαίου.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα