2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Επεξεργαστείτε το προφίλ του τοίχου Β έτσι ώστε να αποκτήσει 3 σκαλοπάτια, όπως και στο παράδειγμα. Δεν απαιτείται ακρίβεια για αυτήν την άσκηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα