2. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Επεξεργαστείτε το προφίλ του τοίχου Β έτσι ώστε να αποκτήσει 3 σκαλοπάτια, όπως και στο παράδειγμα. Δεν απαιτείται ακρίβεια για αυτήν την άσκηση.

Απάντηση: Επιλέξτε τον απλό τοίχο της άσκησης και ενεργοποιήστε την εντολή Edit Profile, στη συμπληρωματική κορδέλα. Ενώ βρίσκεστε σε Edit Mode, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Line για να σχεδιάσετε τα σκαλοπάτια στο κάτω μέρος του τοίχου, στο περίπου. Με το εργαλείο Split καθαρίστε το σχέδιο ώστε να υπάρχει ένα κλειστό περιθώριο για τον τοίχο. Πατήστε Finish για να βγείτε από το Edit Mode.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα