2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Χωρίς να εφαρμόσετε τη λειτουργία “At Grids”, στην κάτοψη Level 1, τοποθετήστε 2 δομικές κολώνες, τύπου Concrete 450x600mm και ύψους 2500mm, στις διασταυρώσεις των Grids A,1 και Β,1. Τερματίστε την εντολή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα