2. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Χωρίς να εφαρμόσετε τη λειτουργία “At Grids”, στην κάτοψη Level 1, τοποθετήστε 2 δομικές κολώνες, τύπου Concrete 450x600mm και ύψους 2500mm, στις διασταυρώσεις των Grids A,1 και Β,1. Τερματίστε την εντολή.

Απάντηση: Μεταβείτε στον Project Browser και κάντε διπλό κλικ στο Level 1. Μεταβείτε στην κορδέλα Structure και ενεργοποιήστε την εντολή Column. Στη γραμμή επιλογών ορίστε Height με τιμή 2500mm. Στην παλέτα Properties επιλέξτε το σωστό τύπο για την κολόνα. Μετακινείστε το δείκτη του mouse πάνω από τη διασταύρωση των Grids Α,1, μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο έλξης και κάντε μία φορά κλικ. Επαναλάβετε και για τη διασταύρωση Β,1. Πατήστε το πλήκτρο ESC.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα