3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Εφαρμόζοντας τη λειτουργία “At Grids”, στην κάτοψη Level 1, τοποθετήστε 2 δομικές κολώνες, τύπου Concrete 300x450mm και ύψους 2450mm, στις διασταυρώσεις των Grids A,2 και Β,2. Τερματίστε την εντολή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα