4. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Τοποθετήστε 2 δομικές κολώνες, τύπου H-Wide Flange-Column HE300A, στις θέσεις των 2 αρχιτεκτονικών κολώνων στα αριστερά της κάτοψης. Τερματίστε την εντολή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα