4. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Τοποθετήστε 2 δομικές κολώνες, τύπου H-Wide Flange-Column HE300A, στις θέσεις των 2 αρχιτεκτονικών κολώνων στα αριστερά της κάτοψης. Τερματίστε την εντολή.

Απάντηση: Μεταβείτε στην κορδέλα Structure και ενεργοποιήστε την εντολή Column. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία At Columns, στη συμπληρωματική κορδέλα. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, επιλέξτε τις 2 αρχιτεκτονικές κολώνες στα αριστερά της κάτοψης. Πατήστε Finish και ESC, για να ολοκληρωθεί η εντολή.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα