2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Στην κάτοψη του Level 2 σχεδιάστε 1 κεκλιμένη κολώνα. Ορίστε τύπο (UC-Universal Column-Column 254x254x73UC), με τη βάση της να ξεκινά στη διασταύρωση Grid 1,B του επιπέδου Basement Level και να καταλήγει περίπου στο μέσο, ανάμεσα στις διασταυρώσεις 1,Β και 2,Β. Τερματίστε την εντολή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα