2. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Στην κάτοψη του Level 2 σχεδιάστε 1 κεκλιμένη κολώνα. Ορίστε τύπο (UC-Universal Column-Column 254x254x73UC), με τη βάση της να ξεκινά στη διασταύρωση Grid 1,B του επιπέδου Basement Level και να καταλήγει περίπου στο μέσο, ανάμεσα στις διασταυρώσεις 1,Β και 2,Β. Τερματίστε την εντολή.

Απάντηση: Μεταβείτε στον Project Browser και κάντε διπλό κλικ στο Level 1. Μεταβείτε στην κορδέλα Structure. Ενεργοποιήστε την εντολή Column και τη λειτουργία Slanted Column, στη συμπληρωματική κορδέλα. Στη γραμμή επιλογών καθορίστε 1st Click: Basement Level και 2nd Click: Level 1. Κάντε διαδοχικά κλικ στις 2 διασταυρώσεις για να τοποθετηθεί σωστά η κολώνα. Πατήστε το πλήκτρο ESC 2 φορές.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα