3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Στην προβολή South Elevation παρατηρήστε πώς έχουν τοποθετηθεί οι κεκλιμένες κολώνες ανάμεσα στα Grid 3-5 και Level 3-5. Τοποθετήστε κεκλιμένες κολώνες (στο Work Plane Grid B) με την ίδια μορφή, Types και ίδιες παραμέτρους, ανάμεσα στα Grid 3-5 και Level 1-3. Τερματίστε την εντολή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα