3. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Στην προβολή South Elevation, παρατηρήστε πως έχουν τοποθετηθεί οι κεκλιμένες κολώνες ανάμεσα στα Grid 3-5 και Level 3-5. Τοποθετήστε κεκλιμένες κολώνες (στο Work Plane Grid B) με την ίδια μορφή, Types και ίδιες παραμέτρους, ανάμεσα στα Grid 3-5 και Level 1-3. Τερματίστε την εντολή.

Απάντηση: Μεταβείτε στον Project Browser και κάντε διπλό κλικ στο Level 1. Μεταβείτε στην κορδέλα Structure. Ενεργοποιήστε την εντολή Column, και τη λειτουργία Slanted Column, στη συμπληρωματική κορδέλα. Κάντε διαδοχικά κλικ στα επιθυμητά σημεία για να τοποθετηθεί σωστά η κολώνα. Πατήστε το πλήκτρο ESC 2 φορές. Αφού έχουν τοποθετηθεί όλες οι κολώνες, επιλέξτε τις μία-μία και αλλάξτε τις παραμέτρους όπως είναι στις αντίστοιχες κολώνες του παραδείγματος.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα