2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Δημιουργείστε ένα νέο τύπο για Isolated Foundation με διαστάσεις 1200x1200x500mm (Μήκος, Πλάτος, Πάχος) και όνομα που να αντιστοιχεί στις διαστάσεις του. Μην τερματίσετε την εντολή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα