3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Έχοντας ακόμα ενεργή την εντολή Isolated Foundation, επιλέξτε το νέο τύπο που δημιουργήσατε από το Type Selector στην παλέτα Properties. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία τοποθέτησης “At Columns” για να τοποθετήσετε 2 θεμέλια κάτω από τις 2 δομικές κολώνες στα Grids A,1 και Α,2.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα