3. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Έχοντας ακόμα ενεργή την εντολή Isolated Foundation, επιλέξτε το νέο τύπο που δημιουργήσατε από το Type Selector στην παλέτα Properties. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία τοποθέτησης “At Columns” για να τοποθετήσετε 2 θεμέλια κάτω από τις 2 δομικές κολώνες στα Grids A,1 και Α,2.

Απάντηση: Έχοντας ενεργή την εντολή Isolated Foundation, αναπτύξτε το Type Selector στην παλέτα Properties και επιλέξτε το νέο τύπο που δημιουργήσατε στην προηγούμενη άσκηση. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία At Columns στη συμπληρωματική κορδέλα της εντολής. Επιλέξτε τις 2 δομικές κολώνες μαζί (με επιλογή πλαισίου ή με κρατημένο το πλήκτρο CTRL) και πατήστε Finish. Πατήστε ESC για να τερματίσετε την εντολή.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα