4. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Διαγράψτε τα 2 θεμέλια που δημιουργήσατε στην προηγούμενη άσκηση. Εφαρμόστε την εντολή Isolated Foundation για να τοποθετήσετε θεμέλια σε όλες τις διασταυρώσεις που σχηματίζουν τα Grids Α,Β,1 και 2, εφαρμόζοντας τη λειτουργία “At Grids”.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα