4. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Διαγράψτε τα 2 θεμέλια που δημιουργήσατε στην προηγούμενη άσκηση. Εφαρμόστε την εντολή Isolated Foundation για να τοποθετήσετε θεμέλια σε όλες τις διασταυρώσεις που σχηματίζουν τα Grids Α,Β,1 και 2, εφαρμόζοντας τη λειτουργία “At Grids”.

Απάντηση: Επιλέξτε τα 2 θεμέλια και πατήστε το πλήκτρο DELETE. Ενεργοποιήστε την εντολή Isolated Foundation από την κορδέλα Structure. Ενεργοποιήστε την επιλογή “At Grids”. Κρατώντας σταθερά πατημένο το πλήκτρο CTRL, επιλέξτε τα Grids 1,2,A,B και πατήστε Finish για να ολοκληρωθεί η εντολή, και το πλήκτρο ESC για να την τερματίσετε.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα