2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Δημιουργείστε ένα νέο τύπο για Wall Foundation με πλάτος 800mm, πάχος 350mm, και όνομα που να αντιστοιχεί στις διαστάσεις του. Μην τερματίσετε την εντολή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα