3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Έχοντας ακόμα ενεργή την εντολή Wall Foundation, τοποθετήστε με διαδοχικά κλικ θεμέλια στους τοίχους του χτίσματος Α. Τερματίστε την εντολή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα