3. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Έχοντας ακόμα ενεργή την εντολή Wall Foundation, τοποθετήστε με διαδοχικά κλικ θεμέλια στους τοίχους του χτίσματος Α. Τερματίστε την εντολή.

Απάντηση: Έχοντας ενεργή την εντολή Wall Foundation, κάντε διαδοχικά κλικ στους τοίχους του χτίσματος Α. Αφού έχετε ολοκληρώσει με την τοποθέτηση, πατήστε ESC.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα