4. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Τοποθετήστε θεμέλια στους τοίχους του χτίσματος Β, εφαρμόζοντας τη λειτουργία Select Multiple, της εντολής Wall Foundation. Τερματίστε την εντολή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα